Anglický klubík

Anglický klubík

Program

Každý vstup do klubíka (blok) v trvaní jednej hodiny je rozdelený na tri úseky: Let’s Play, Let’s Snack, Let’s Craft pre menšie deti a Let’s Learn, Let’s Snack, Let’s Create pre školákov. Každý vstup (blok) je tematicky zameraný na jednu oblasť, aby sa tak spoločne prežitými aktivitami stimuloval prirodzený kumulatívny proces osvojovania cudzieho jazyka. Oblasti sa časom budú prekrývať tak, aby sa zliali, deti si rozšírili svoje vedomosti a naučili sa prirodzene a spontánne reagovať na rôzne situácie v anglickom jazyku.

Konkrétny program na daný mesiac bude vždy zverejnený v tejto sekcii, ako aj na Facebookovej stránke klubíku.

Plánované aktivity

Dopoludnie

 

 

EntryWeekLet's PlayLet's Craft
1.April 29-May 3Food/Fruit/Learn Fruit For Kids MLL Fruit Plate
2.May 6-10Food/Vegetables/Learn Vegetables For Kids MLL Growing Veggies
3.May 13-17Food/Like/Do You Like Broccoli? SSS Ice Cream
4.May 20-24Food/Meals/Let's Make Pizza MLLMy Pizza
5.May 27-31Shapes/Learn Shapes MLLMy House

 

Popoludnie

 

EntryWeekLet's PlayLet's Craft
1.April 29- May 3

A. Will Be/Magic Wand MLL 

B. Will Be/Magic Wand MLL

C. Wash, Comb, Brush/This Is the Way SSS

A. Magic Wand

B. Magic Wand

C. Wash Time Items

2.May 6-10

A. Rhyming Words/Magic Wand Song 2 MLL

B. I See/Telescope Song MLL

C. Daily Routines/Good Night Story 

A. Rhyming Match

B. My Telescope

C. The Night Sky

3.May 13-17

A. Rhyming Words/Rock, Scissors, Paper #3 SSS 

B. To Have/Elephant Dance Song MLL

C. To Have/Elephant Dance Song MLL

A. Rhyming Cards

B. Elephant Mask

C. Elephant Mask

 4.May 20-24

A. Rhyming Words/Cat, Rat, Fat, Bat, Mat...Phonics

B. To Have/Snail Song MLL

C. To Have/Snail Song MLL

A. Cat's Hat

B. Sally Snail

C. Sally Snail

5. May 27-31

A. 

B. 

C. I Hear/What Do You Hear SSS

A. 

B. 

C. Worksheet

 

Kontakt

Anglický klubik

Marianna Roxerová, MSc.

roxerova@anglickyklubik.sk

0907 115 025

anglickyklubik

Facebook


Adresa prevádzky

Anglický klubik

Pri kruháči pod Juhom

Pod Juhom 7666

911 01 Trenčín


Fakturačné údaje

One Solution, s. r. o.

Ku kyselke 570/54

91106 Trenčín

IČO: 48 266 710

DIČ: 2120 114 150

IBAN: SK34 7500 0000 0040 2205 7874