Anglický klubík

Anglický klubík

Program

Každý vstup do klubíka (blok) v trvaní jednej hodiny je rozdelený na tri úseky: Let’s Play, Let’s Snack, Let’s Craft pre menšie deti a Let’s Learn, Let’s Snack, Let’s Create pre školákov. Každý vstup (blok) je tematicky zameraný na jednu oblasť, aby sa tak spoločne prežitými aktivitami stimuloval prirodzený kumulatívny proces osvojovania cudzieho jazyka. Oblasti sa časom budú prekrývať tak, aby sa zliali, deti si rozšírili svoje vedomosti a naučili sa prirodzene a spontánne reagovať na rôzne situácie v anglickom jazyku.

Konkrétny program na daný mesiac bude vždy zverejnený v tejto sekcii, ako aj na Facebookovej stránke klubíku.

Plánované aktivity

Dopoludnie

 

 

EntryWeekLet's PlayLet's Craft
1.June 3-7Shapes/Make a Circle Song MLLShapes Snake
2.June 10-14Review/Part One Mini Book
3.June 17-21Review/Part Two  Mini Book
4.June 24-28Review/English Olympic GamesGold Medal

 

Popoludnie

 

EntryWeekLet's PlayLet's Craft
1.June 3-7

A. Alphabet/The ABC Song

B. Review/Part One

C. I See/Telescope Song MLL

A. My Alphabet Book

B. Mini Book

C. My Telescope

2.June 10-14

A. Review/Part One 

B. Review/Part Two

C. Review/Part One

A. Mini Book

B. Mini Book

C. Mini Book

3.June 17-21

A. Review/Part Two

B. Cancelled

C. Review/Part Two

A. Mini Book

B. 

C. 

 4.June 24-28

A. 

B. Cancelled

C. 

A. 

B. 

C. 

 

Kontakt

Anglický klubik

Marianna Roxerová, MSc.

roxerova@anglickyklubik.sk

0907 115 025

anglickyklubik

Facebook


Adresa prevádzky

Anglický klubik

Pri kruháči pod Juhom

Pod Juhom 7666

911 01 Trenčín


Fakturačné údaje

One Solution, s. r. o.

Ku kyselke 570/54

91106 Trenčín

IČO: 48 266 710

DIČ: 2120 114 150

IBAN: SK34 7500 0000 0040 2205 7874